dinsdag, juni 25, 2024
Text Size

Keuring drinkwaterinstallatie

Bij nieuwbouw is het meer en meer gebruikelijk dat er van bij de opstart van de werken al een mini-binneninstallatie geplaatst wordt, zodat de bouwaannemer, en de volgende aannemers, over stadswater beschikken op de werf via een DD-kraan. Deze opstelling kost via de watermaatschappij ongeveer 130 euro.

mibi 670 100

Als de sanitaire installatie volledig afgewerkt is, dient deze te worden gekeurd . Indien ze conform is, wordt de zegel verbroken, zodat dan  het volledige debiet beschikbaar is.

keuring waterinstallatie

Wat is er zeker nodig om de keuring te laten doorgaan?

  • In 3 exemplaren een grondplan met de genummerde sanitaire toestellen en de leidingen, en eveneens in 3 exemplaren de lijst van die toestellen met de overeenkomende nummers. Meestal zorgt Uw installateur sanitair hiervoor
  • Tevens dienen alle toestellen geplaatst te zijn ( ketel, boiler, keuken, badkamer,…), zoniet riskeert U een herkeuring

Uitgebreide info is terug te vinden op de websites van de watermaatschappijen ( bv water-link en VWM) en op Aquaflanders