vrijdag, juli 12, 2024
Text Size

Keuring riolering

Vanaf 1 juli 2011 is er een keuring van de privé-afvoer van nieuwe gebouwen verplicht. De bedoeling is om toe te zien op een strikte scheiding van afvalwater (DWA) en regenwater (RWA), zodat de waterzuiveringsstations efficiënt kunnen werken

Er dient een grondplan met de afvoerleidingen ter beschikking te zijn, en best zorg je ook voor foto’s of andere bewijsstukken om de scheiding tussen regenwater en afvalwater aan te tonen. Bij twijfel kunnen we werken met kleurstoffen of een rookmachine om de leidingen en de aansluitingen te traceren.

riool 670 100

Keuring drinkwaterinstallatie

Bij nieuwbouw is het meer en meer gebruikelijk dat er van bij de opstart van de werken al een mini-binneninstallatie geplaatst wordt, zodat de bouwaannemer, en de volgende aannemers, over stadswater beschikken op de werf via een DD-kraan. Deze opstelling kost via de watermaatschappij ongeveer 130 euro.

mibi 670 100

Als de sanitaire installatie volledig afgewerkt is, dient deze te worden gekeurd . Indien ze conform is, wordt de zegel verbroken, zodat dan  het volledige debiet beschikbaar is.

keuring waterinstallatie

Wat is er zeker nodig om de keuring te laten doorgaan?

  • In 3 exemplaren een grondplan met de genummerde sanitaire toestellen en de leidingen, en eveneens in 3 exemplaren de lijst van die toestellen met de overeenkomende nummers. Meestal zorgt Uw installateur sanitair hiervoor
  • Tevens dienen alle toestellen geplaatst te zijn ( ketel, boiler, keuken, badkamer,…), zoniet riskeert U een herkeuring

Uitgebreide info is terug te vinden op de websites van de watermaatschappijen ( bv water-link en VWM) en op Aquaflanders