dinsdag, juni 25, 2024
Text Size

Keuring riolering

Vanaf 1 juli 2011 is er een keuring van de privé-afvoer van nieuwe gebouwen verplicht. De bedoeling is om toe te zien op een strikte scheiding van afvalwater (DWA) en regenwater (RWA), zodat de waterzuiveringsstations efficiënt kunnen werken

Er dient een grondplan met de afvoerleidingen ter beschikking te zijn, en best zorg je ook voor foto’s of andere bewijsstukken om de scheiding tussen regenwater en afvalwater aan te tonen. Bij twijfel kunnen we werken met kleurstoffen of een rookmachine om de leidingen en de aansluitingen te traceren.

riool 670 100