dinsdag, juni 25, 2024
Text Size

EPC-C

De bouwwereld en de energiesector evolueren enorm de laatste jaren. Ook de openbare sector ondervindt hiervan de gevolgen. De besturen en  de burger willen weten hoe energiezuinig hun openbare gebouwen zijn. Daarom is het sinds 1 januari 2009 verplicht dat elk openbaar gebouw van meer dan 1000 m2 over een EPC-C beschikt.
Ook de gebouwen van meer dan 500 m2 hebben ondertussen hun attesten. Op dit moment zijn de metingen aan het lopen voor de openbare gebouwen van meer dan 250 m2, die over dergelijk attest moeten beschikken vanaf 1 januari 2015.

In het kort komt het erop neer dat voor de gebouwen in kwestie de oppervlakte berekend worden aan de hand van plannen of opmetingen ter plaatse. Over de periode van 1 jaar wordt het verbruik van energie geregistreerd. Bij gas en elektriciteit kan dat aan de hand van de verbruiksmeters van de energieleveranciers.

Bij mazout moeten er werkelijk mazouttellers geplaatst worden. Tevens wordt er een enquete gehouden om het gebruikersgedrag te registreren.
Het uiteindelijk resultaat is een energiescore, met aanbevelingen voor verbetering.

meter 670 100